Dunning-Kruger Etkisi

Cornell University’de görevli psikologlar Justin Kruger ve David Dunning’in tarihe geçmelerine vesile olan bulguları, yani “Dunning-Kruger Etkisi” adıyla literatüre geçecek olan teorileri de, Türk sağduyusunun yüzyıllardır “cahil cesareti” dediği şeydir aslında. Journal of Personality and Social Psychology’nin Aralık-99 sayısında yayımlanan teorileri özetle, “cehalet, gerçek bilginin aksine, bireyin kendine olan güvenini artırır” der. Metin çözme, araç […]

Read More Dunning-Kruger Etkisi

FELSEFİ PARADOKSLAR (BU İŞİN İÇİNDEN NASIL ÇIKLILIR?)

Paradoks ne ola ki? Paradoks, görünüşte doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun bir çelişki yaratması veya sezgiye  karşı bir sonuç yaratmasıdır. Çoğunlukla, çelişkili gözüken sonuç veya sonuçların aslında çelişkili tarafları vardır.TDK sözlüğünde paradoks; aykırı düşünce, çelişki, kesin bir yargı içermeyen karşıtlık olarak anlamlandırılmıştır. Tarihte bilinen ilk paradoks Epimenides paradoksu:  “Bütün Giritliler her zaman yalancıdır”  ( […]

Read More FELSEFİ PARADOKSLAR (BU İŞİN İÇİNDEN NASIL ÇIKLILIR?)

Özgürlük… (tüm bakış açılarından)

ÖZGÜRLÜK NEDİR Özgürlük: herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî. Özgür irade, bireysel özgürlük, adalet, kamu hakları, politik özgürlük, ifade özgürlüğü, ahlaki sorumluluk, özerklik, öz irade kavramlarını karşılayabilen genel bir anlama sahiptir. Felsefi bir problem olan bireysel özgürlüğü ele alacağız. En kısa tanımıyla: “kendi hareketlerini kontrol […]

Read More Özgürlük… (tüm bakış açılarından)